Kontakt

 

 

Adresa:

32100 Vinkovci, J. Dalmatinca 37

 

Telefon:

098/976-5996

 

E-mail:

kunevinkovci@gmail.com

 

IBAN:

HR0723400091110558923

 

Žiro račun:

2340009-1110558923